Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby”

L.p

Imię i Nazwisko

Funkcja

1.

Kleina Grzegorz

Przewodniczący Rady LGD

2.

Pruski Jarosław

Wice Przewodniczący Rady LGD

3.

Siuchnińska Karolina

Sekretarz Rady LGD

4.

Bańka Jerzy

Członek Rady LGD

5.

Czynszak Dariusz

Członek Rady LGD

6.

Gocaliński Maciej

Członek Rady LGD

7.

Koniński Wojciech

Członek Rady LGD

8.

Kostuch Ryszard

Członek Rady LGD

9.

Pruszak Krzysztof

Członek Rady LGD

10.

Puławski Grzegorz

Członek Rady LGD

11.

Piwka Stanisław

Członek Rady LGD

12.

Świątek Katarzyna

Członek  Rady LGD

13.

Siebert – Bresler Mirosława

Członek Rady LGD

14.

Skibiński Rafał

Członek Rady LGD

15.

Wawrzyniak Jacek

Członek Rady LGD

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski