Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby”

 

  1. Grzegorz Kleina - Przewodniczący Rady

  2. Jarosław Pruski - Wiceprzewodniczący Rady

  3. Karolina Siuchnińska - Sekretarz Rady

 

Członkowie:

4. Dariusz Czynszak

5. Wojciech Koniński

6. Ryszard Kostuch

7. Maciej Gocaliński

8. Jacek Wawrzyniak

9. Katarzyna Świątek

10. Jerzy Pernal

11. Dariusz Waleśkiewicz

12. Stanisław Piwka

13. Krzysztof Pruszak

14. Grzegorz Puławski

15. Mirosława Siebiert-Bresler

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski