Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Łeby”- skład obowiązujący od dnia 16.12.2019 r.

Lp.

Nazwisko i imię

Sektor

Funkcja

1.

Kleina Grzegorz

Mieszkaniec obszaru

 Przewodniczący Rady

2.

Pruszak Krzysztof

Społeczny

 Z-pca Przewodniczącego

3.

Tomkowicz Natalia

Mieszkaniec obszaru

Sekretarz Rady  

4.

Bańka Jerzy

Publiczny

Członek Rady

5.

Gołyszny Jacek

Rybacki

Członek Rady  

6.

Głombiewski Edmund

Publiczny

Członek Rady  

7.

Koniński Wojciech

Rybacki

Członek Rady  

8.

Kostuch Ryszard

Rybacki

Członek Rady

9.

Piwka Stanisław

Gospodarczy

Członek Rady 

10.

Puławski Grzegorz

Społeczny

Członek Rady

11.

Swiątek Katarzyna

Publiczny (pełnomocnictwo W.Gębka)

Członek Rady

12.

Skibiński Rafał

Publiczny (pełnomocnictwo D Waleśkiewicz )

Członek Rady

13.

Terlecka Jolanta

Rybacki

Członek Rady

14.

Jacek Wawrzyniak

Rybacki

Członek Rady  

15

Czynszak Dariusz

Rybacki

 Członek Rady

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski