Dokumenty

Tu znajdują się obowiązujące przepisy prawa polskiego i Unii Europejskiej regulujące działalność LGD w perspektywie finansowej 2014-2020.

Gmina Miejska Łeba
Gmina Wicko
Gmina Nowa Wieś Lęborska

Biuro

Gmina Cewice
Gmina Choczewo
Gmina Miasto Lębork
Powiat Lęborski